niedziela, 27 grudnia 2009

Miękka siła Chin

W Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy artykuł Piotra Gillerta o tym jak Chińczycy deliktanie kreują nową świadomość o Chinach poprzez używanie miękkiego nacisku. Link tutaj. Poczytajcie jak Chińczycy walczą o umysły świata.

niedziela, 22 listopada 2009

Nastroje w Afryce - chińska kolonizacja

unfortunately this post only in Polish

Przeczytałem świetny artykuł o chińskiej ekspansji w Afryce i nastrojach panujących w krajach gdzie Chińczycy prowadzą swoją kolonizację. Artykuł można przeczytać na:
Portal Spraw Zagranicznych.

poniedziałek, 16 listopada 2009

Illegal Jails / Nielegalne więzienia

Polish press ("Gazeta Wyborcza") informs about illegal jails which exist in China. People who goes to the capital to make complaints are stopped and jailed. In this way the local officials/officers prevents complaints to be raised to the central government.

Przeczytałem właśnie w jednym z dzienników, że w Chinach istnieją nielegalne więzienia. Wieśniacy, którzy często szukają sprawiedliwości w stolicy są wyłapywani tam i wsadzani do więzień. Jest to metoda na to by skarga nie dotarła do wyższych władz. Więcej na: http://wyborcza.pl/1,75248,7248703,Jedziesz_ze_skarga___wyladujesz_w_wiezieniu.html

niedziela, 8 listopada 2009

Trujące wózki dziecięce

Gazeta Wyborcza opisuje, że większość wózków dziecięcych jest pełna niebezpiecznych dla zdrowia trucizn. Między innymi z artykułu dowiadujemy się, że "Zdaniem niemieckich ekspertów, z technicznego punktu widzenia żaden trujący związek chemiczny wykryty podczas testów nie jest konieczny do wyprodukowania wózka. Według nich producenci korzystają z tańszych, gorszych jakościowo materiałów produkowanych dla nich w krajach Dalekiego Wschodu, głównie w Chinach" oraz "Dlaczego takie produkty mogą być na rynku? Bo polskie prawo nie nakłada obowiązku przeprowadzania badań. To importer zobowiązany jest wprowadzać do obrotu wyroby bezpieczne i dysponować dokumentacją potwierdzającą zgodność wyrobu z dopuszczalnymi limitami. I to on ponosi wszelkie konsekwencje za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

Najgorsze to, że nawet jeśli nie kupujemy produktów made in china i tak w ich składzie mogą się znajdować półprodukty z Chin.

sobota, 7 listopada 2009

Patent rights

English below

Właśnie przeczytałem na portalu Gazety Wyborczej, że eksport broni z Rosji do Chin spadł, ponieważ Chińczycy nielegalnie zaczęli kopiować rosyjską broń.

"Moskwa i Pekin odbudowały stosunki w latach 90. i Chiny ponownie zaczęły kupować rosyjską broń, w tym myśliwce, rakiety, niszczyciele i okręty podwodne za miliardy dolarów. Jednak ostatnio Chiny zredukowały swoje zamówienia i zaczęły bez licencji produkować kopie tych urządzeń, w tym na przykład myśliwca Su-27, sygnalizując, że Rosja może mieć trudności z wyegzekwowaniem swoich praw patentowych." Link tutaj.

I have just read on one poral that Russian export of armors to China has dropped last time. The reason is that Chinesee illegally copied products and started own production. For example they copied Russian fighter SU-27.

niedziela, 19 lipca 2009

Why this blog ? Dlaczego ten blog ?

wersja polska poniżej

Why I have decided to create this blog ?

I want to protest against china products and its domination in the world's production. And I want to manifest my opinions to others. I know that maybe I will not change too much but remember that some big events started from one single protests (e.g. Mahatma Gandhi, Lech Walesa).

Why should we stop buying from China ?

There are a lot of reasons:
1. China does not care of human rights. People are just killed because they do not support the only political ideology. Do not forget about Tienanmen Square Protests and Masacre in 1989. Social justice and workers rights do not exist in China. It is like in 19th century.
2. You are responsible for your neighbours and family lost jobs. Nowadays almost all production was outsourced to China. In the U.S. and Western Europe almost there are no factories. Everything is produced in China. So think what you or your children will do in 20-30 years ? What will we do for a living ? Can we only focus on R&D, finance sectors and other service activities only ? No, you ARE WRONG !
3. Cheap does not mean good. The lifetime Chinese products are much shorter. You need to buy them more often. Consumption of resources increases in this way. So what about the Earth ?
4. China does not care about pollution. The production is China is dirty. While in other countries a lot of billions are spent on environment in China not. Buying Chinese increases the pollution !
5. China products are hazardous. Everybody knows from the press such cases. Just use Google.
6. China does not care about patent rights. They steal intellectual property.
7. China runs aggressive economy. They aggressively buy mineral resources fields for almost any price. They have almost 2000 billions USD (2 000 000 000). Soon they will come and buy even your house.

Of course the above list is not complete.
Remember: during shopping carefully consider the country of origin. And STOP BUYING CHINESE !

Dlaczego nie powinniśmy kupować chińskich produktów ?

Powodów jest bardzo dużo:
1. Chiny nie przestrzegają praw człowieka. Oosby mające inne poglądy niż oficjalna linia komunistycznej partii chin trafiają do więzień oraz często tracą życie. Nie zapomnijcie o wydarzeniach na Placu Tienanmen w 1989 roku. Poza tym w Chinach praktycznie nie istnieją prawa pracownicze i socjalne.
2. Kupując chiński chłam przyczyniasz się do tego, że Twoja rodzina i Twoi sąsiedzi tracą pracę. Praktycznie cała produkcja z Europy Zachodniej i z USA została przeniesiona do Chin. To samo czeka Polskę. Jeśli produkcja zostanie całkowicie przeniesiona do Chin to co będziemy robić i jak zarabiać ? Przecież nie można budować potęgi kraju na samych usługach.
3. Tańsze nie znaczy lepsze. Trwałość chińskich produktów jest minimalna. Oznacza to, że musisz kupować produkty częściej przyniając się do szybszego wykorzystania zasobów Ziemi.
4. Chiny nie dbają o środowisko naturalne. My wydajemy w Europie i w Stanach miliardy na środowisko naturalne a oni trują ile wlezie. My w Europie redukujemy zanieczyszenie, a w Chinach zwiększają. Nie ma więc to sensu. Kupując chińskie przyczyniasz się więc do zwiększenia zanieczyszczeń na świecie.
5. Chińska produkcja jest szkodliwa i niebezpieczna dla zdrowia. Wystarczy poszukać w internecie.
6. Chińczycy nie przestrzegają praw intelektualnych. Kopiują rozwiązania techniczne na potęgę.
7. Chiny prowadzą agresywną politykę gospodarczą. Wykupują złoża surowców za każdą cenę. Wchodzą agresywnie na rynki światowe. Mają do dyspozycji prawie 2 biliony USD. Wkrótce przyjdą i wykupią Twoje mieszkanie.

Oczywiście powyższa lista nie jest kompletna.

No i w czasie zakupów sprawdzaj kraj pochodzenia. I NIE KUPUJ CHIŃSKICH PRODUKTÓW !